Aktivnosti

Tematska sednica RG Nacionalnog konventa o EU "Klimatske promene i poljoprivreda"

Тematska sednica Radne grupe za Poglavlje 27 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu “Poljoprivreda i klimatske promene” održana je 9. juna 2017. godine u Paraćinu, u organizaciji UNEКOOP. U prvom delu sednice prof. dr Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorio je o osmotrenim promenama klime i projekcijama za budućnost. Prof. dr Jelena Milovanović sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum predstavila je mehanizme prilagođavanja i ublažavanja posledica klimatskih promena u poljoprivredi i šumarstvu, sa naglaskom na dostupne finansijske mehanizme podrške za uvođenje agro-ekološko- klimatskih mera u okviru Zajedničke agrarne politike Evropske unije (CAP 2014-2020) i IPARD programa do 2020. godine. O emisijajama GHG gasova iz poljoprivrede prisutne je upoznala Žaklina Gadžić iz METROALFA d.o.o. iz Beograda. U drugom delu sednice Ana Seko iz UNDP-ija predstavila je aktivnosti ove organizacije u oblasti klimatskih promena sa posebnim osvrtom na projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“. Zvezdan Kalmar iz CEKOR-a, kao vodeće organizacije radne grupe Nacionalnog konventa o EU izložio je stavove civilnog sektora vezano zaaktivnosti u procesu pridruživanja i procesa izrade Nacionalne strategije adaptacije na klimatske promene. Ova sednica deo je aktivnosti konzorcijuma OCD ( CEKOR, UNEKOOP , Ekološki pokret Vrbasa) u okviru Institucionalniog granta koji se finansira sa sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)”

Prezentacije za preuzimanje:

Ojačano partnerstvo

Danas je u prostorijama Opštine Paraćin potpisana ИЗЈАВА o zainteresovanosti za unapređenje kapaciteta u cilju ublažavanja i adaptacije na klimatske promene u opštini Paraćin . Izjavu su u ime Opštine Paraćin potpisali Slavka Jovanović, članica opštinskog Veća zadužena za oblast poljoprivrede i zaštite životne sredine i Vladimira Janković, predsednik Upravnog odbora UNEKOOP-a. Potpisivanjem ovog dokumenta ojačano je uspostavljeno partnerstvo opštine Paraćin i UNEKOOP-a i jasno iskazana posvećenost na implementaciji principa održivog razvoja i ublažavanje problema klimatskih promena.

TV Paraćin - prilog

Konferencija "KA VEĆOJ OTPORNOSTI NA KLIMATSKE PROMENE".

U hotelu "PETRUS" u Paraćinu 24.11.2016.godine održana je konferencija "KA VEĆOJ OTPORNOSTI NA KLIMATSKE PROMENE". Prisutni su mogli da čuju zanimljive prezentacije na temu klimatskih promena od Dragane Radulović iz sektora za klimatske promene Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, lidera Tima za izradu nacionalne strategije za klimatske promene Mark van Wees , Snježane Glumac iz Gradske uprave grada Beograda, Zorana Nikolića iz portala KV Novosti-on line, Jasmine Milković iz RES Fondacije, Mirka Popovića iz BOŠ-a, Ivane Petrić sa Fakulteta "FUTURA", Aleksandra Fragnera iz REBINE i Milete Milojevića sa Instituta" Jarosav Černi" U radu Konferencije učestvovalo je pedesetak predstavnika lokalnih samouprava i OCD Pomoravskog,Rasinskog,Zaječarskog i Raškog okruga, predstavnici poljoprivredne savetodavne službe i medija.

Prezentacije za preuzimanje:

USPOSTAVLJENO POKAZNO POLJE BRZORASTUĆIH ENERGETSKIH BILJAKA

Centar za održivu poljoprivredu nastao je kao nastojanje UNEKOOP-a da kroz praktične primere demonstrira principe održive poljoprivrede.Sastavni deo ovog Centra je i pokayno polje brzorastućih biljaka koje ima za cilj da "ohrabri" poljoprivrednike za diverzifikacijom svoje proizvodnje kao jednim od vidova adaptacije na klimatske promene.U okviru pokaynog polja zasađene su ili će biti zasađene u proleće sadnice energetske vrbe, energetske topole, bagrema, paulovnije belisime, miskantusa,sirka... Postavljeni su i edukacioni panoi sa onovnim informacijama o načinu gajenja,karakteristikama i mogućim koristima. Pored ove funkcije ono će imati i ogledni karakter i biće dostupno i drugim zainteresovanim licima i organizacijama (studenti,učenici,naučnici, mediji...) Pokazno polje nalazi se u ataru sela Raševica (12 km od Paraćina) uz državni put Jagodina-Varvarin.

IZRAĐENA POKAZNA ANTIEROZIONA ZAPREKA-PLETERA

Prepoznajući problem erozije usled bujica koje nastaju nakon sve češćih obilnih padavina, u cilju promocije mogućih praktičnih rešenja koja ne iziskuju velika sredstva uz korišćenje prirodnih materijala iz neposredne okoline u sklopu ovog projekta izrađena je pokazna antieroziona zapreka - PLETERA . Pletera je izrađena u slivu vodotoka "Vinski potok" koji je od nadležnih stručnih institucija obuhvaćen projektom "Juhorske bujice"

O projektnim aktivnostima u emisiji "Sačuvajmo životnu sredinu"

UNEKOOP na radionici”Post Paris Climate Change: Issues, Solutions and Next Steps

Brisel, 28-29.09.2016.g. U okviru ”People to People” radionice “Post-Paris Climate Change: Issues, Solutions, Next Steps ” koja je realizovana u Briselu uz učešće  predstavnika organizacija civilnog društva. medija i državnih organa sa Zapadnog Balkana i Turske, kao i predstavnika Evropske Komisije i evropskih OCD razgovaralo se o Pariskom klimatskom sporazumu i njegovoj implikaciji na region. U okviru delegacije iz Srbije učestvovala je i predstavnica UNEKOOP-a Margareta Milosavljević član projektnog tima na realizaciji projekta "Ka većoj otpornosti na klimatske promene u lokalnim zajednicama". Iskustva i stečene informacije biće od velikog značaja za realizaciju projektnih aktivnosti, posebno vezano za primere dobre prakse koje se mogu preporučiti lokalnim zajednicama u Srbiji u cilju njihove efiikasnije adaptacije na negativne posledice klimatskih promena.

SENZIBILIZACIJA JAVNOSTI

Na atraktivnoj lokaciji u gradu putem bilborda poslata je poruka javnosti u cilju njihove veće senzibilizacije o potrebi povećanja kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene.

PROMOCIJA PROJEKTA NA SAJMU PRIVREDE U PARAĆINU

U sklopu 18. međunarodnog Sajma privrede u Paraćinu, koji je održan od 3 do 5. novembra promovisan je projekt"KA VEĆOJ OTPORNOSTI NA KLIMATSKE PROMENE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA". Volonteri UNEKOOP-a posetiocima su delili flajere i u direktnom razgovoru ih informisali o ciljevima projekta i značaju adaptacije klimatskih promena u različitim oblastima.